about

关于我们

步翰林青少年儿童服务网站

以弘扬传统文化,焕发仁爱及爱心帮扶学子为目标。

愿天下学子步入智者,德者殿堂,成为真正的德才兼备的优秀人才

道、德、仁、义、礼,来自于《素书》

《素书》节选:
夫道、德、仁、义、礼,五者一体也。
道者,人之所蹈,使万物不知其所由。
德者,人之所得,使万物各得其所欲。
仁者,人之所亲,有慈惠恻隐之心,以遂其生成。
义者,人之所宜,赏善罚恶,以立功立事。
礼者,人之所履,夙兴夜寐,已成人伦之序。
夫欲为人之本,不可无一焉。

联系我们

1.对公益内容共同推进
2.改善网站内容
3.知识问答

通过下方联系我们,及对网站发表建议或评论

也可以关注微信公众号:buhlcn

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注